Wat ik kanNico-de-Boer-portret

 • visie, strategie en beleid ontwikkelen
 • plannen schrijven of bewerken
 • onderzoek doen
 • toekomstverkenningen maken
 • inspirerende en kritische lezingen houden
 • als ‘sidekick’ ontregelen of een spiegel voorhouden
 • debatten en workshops leiden

 

Wat ik de afgelopen jaren deed

Na een kleine tien jaar in de welzijnsjournalistiek (Welzijnsweekblad, Tijdschrift voor de sociale sector) ben ik in 1991 als ZZP gaan werken.

 • Met organisaties ging ik beleidsplannen schrijven: strategie en visie, fusieplannen, reorganisatieplannen. Ik deed dat onder meer voor thuiszorginstellingen, een CAD, een GGD, GGZ-instellingen, kennisinstituten, gemeenten en woningcorporaties.
 • Sinds 1998 doe ik onderzoek naar wijkgericht werken: bench marks en evaluaties in 22 steden.
 • Voor de WRR beschreef ik met Jan Willem Duyvendak de geschiedenis van het welzijnswerk als ‘verweesde’ sector.
 • Voor de RMO schreef ik met Dieneke de Ruiter het advies ‘De wijk nemen’ over geschiktheid en grenzen van het wijkgericht werken.
 • In 2011 publiceerde ik in opdracht van de RMO met Jos van der Lans ‘Burgerkracht – de toekomst van het sociaal werk in Nederland’, in 2013 gevolgd door ‘Burgerkracht in de wijk’ en in 2014 door ‘Decentraal – De stad als sociaal laboratorium’. Op basis van een scherpe analyse van de institutionele logica van zorg en welzijn bepleiten we daarin meer ruimte voor sociaal burgerschap en een sluitend vangnet voor kwetsbaren.
 • Over dat gedachtegoed hield ik sindsdien honderden lezingen en maakte ik met tientallen organisaties concretiseringen.

werkkamer-nicodeboer

Daarnaast:

 • was ik steeds als bestuurslid/toezichthouder betrokken bij welzijnsinstellingen
 • schreef ik artikelen en circa 500 boekbesprekingen, met name voor TSS, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.