Workshop Sociaal werk in de participatiesamenleving

Sociaal werk zit in een overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Burgers (bewoners, cliƫnten) krijgen een centralere positie en dat heeft gevolgen voor de inhoud en de organisatie van het werk. De ooit gekozen vormen (de Stichting Welzijn X) zijn aan een kritische doordenking toe. Daarover organiseer ik workshops op maat voor welzijnsorganisaties, gemeenten en burgerinitiatieven.

Lees hier het artikel over wijkteams, netwerkontwikkeling en opbouwwerk dat ik hierover met Joop Hofman schreef voor het Tijdschrift voor sociale vraagstukken (binnenkort te verschijnen)

En hier het artikel in TSV over ‘de stichting Welzijn X in zwaar weer’

En hier het artikel over mogelijke veranderingen in welzijnsorganisaties

Meer informatie over de workshops? Kijk hier.