Promotie-onderzoek

In 2016 ben ik begonnen met een promotie-onderzoek naar de institutionele geschiedenis van welzijnsorganisaties. Waar komen ze vandaan? Wat is de afgelopen decennia de positie van de burger geweest? Hoe veranderen de organisaties onder invloed van de komst van de ‘participatiesamenleving’ en de toenemende rol van de burger in het publiek domein.

Lees hier de korte samenvatting van mijn plan