Professionals in de participatiesamenleving

Op 10 juni 2015 gaf ik voor de Alumnikring Andragologie mijn kijk op sociale professionaliteit in de ‘participatiesamenleving’.

De verzorgingsstaat brokkelt af en er ontstaat een nieuw evenwicht tussen civil society (burgerinitiatieven), markt (sociale ondernemingen) en staat. In dat nieuwe evenwicht kunnen sociale professionals zich ontwikkelen van de ‘stille krachten van de verzorgingsstaat’ tot de deskundige bondgenoten van burgers. En was het zo niet bedoeld?

Zie hier een verkorte versie van mijn presentatie